Практически въпроси, свързани с дейността на общините по прилагането на новите изисквания в областта на мерките срещу изпирането на пари

За събитието

Обучението по прилагането на ЗМИП се провежда в отговор на запитвания от общините и необходимостта от надграждаща подготовка по прилагането от тях на изискванията и процедурите свързани с най-новите изменения на нормативната база за превенция на изпирането на пари.

Промените предвиждат редица допълнителни ангажименти по изпълнение на мерките в областта, което налага задължените лица да се подготвят добре за изискванията, чието неспазване, води до висок финансов и репутационен риск.    

Форумът се организира от „НСОРБ-Актив“ ЕООД, в партньорство с АЛСАС ЕООД, което е специализирано в сферата на превенцията и противодействието на изпирането на пари, корупцията и финансовите престъпления и ще се проведе на 22 и 23 октомври в гр. София, хотел „Маринела“, при стриктно спазване на въведените противоепидемични мерки.

Целева група: юристи и експерти, ангажирани с изпълнението на мерките по превенция на изпирането на пари в общините. При проявен професионален интерес могат да се включат и други общински експерти.

Лектор: Иван Кавръков, юрист, управител и член на УС на Браншовата асоциация на работещите в сферата на противодействието на изпирането на пари (БАРСПИП).

Теми, включени в програмата:

 • Последни промени в нормативната база за мерките срещу изпиране на пари;
 • Национална оценка на риска от изпиране на пари (НОР), степени на риск, рискови фактори и особености в НОР, касаещи общините;
 • Методологии за изготвяне на вътрешни правила съобразени с индивидуалната оценка на риска при общините;
 • Възможни начини и подходи при определяне на критерии за разпознаване на съмнителните операции и клиенти, които следва да се заложат във вътрешните правила;
 • Промени в правилата касаещи идентификацията на действителните собственици;
 • Нови моменти в изискванията по отношение на разширените комплексни проверки;
 • Изграждане на вътрешна система за оценка на риска и определяне на рисковия профил на клиентите.

Възможности за партньорство
Календар на събитията

януари 2021

 • П
 • В
 • С
 • Ч
 • П
 • С
 • Н
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31